Da jeg i begyndelsen af 50’erne startede i landbruget, brugte man overhovedet ikke sprøjtemidler i marken.

På mine forældres gård løb der en bæk gennem haven, og i bækken var der ørred og andre fisk. – Så fik en nabo en marksprøjte, og snart begyndte fiskene at dø. I dag vil man ikke tro, at der nogen sinde har været liv i den bæk.

Sådan og da begyndte det. I 90’erne skete der noget i landbrugets top og udviklingen tog for alvor fart. Nu skulle der bare tjenes penge – uanset konsekvenserne. Tendensen bredte sig naturligvis, og i dag ser vi resultatet.

Endelig fik jeg øjnene op og indså, hvad der virkelig var sket i de forløbne 50 år, og jeg besluttede at jeg i resten af min tid vil være med til at rette op på alt det, jeg selv har været med til at spolere.

Derfor er jeg økolog i dag, og Korsmedergaard bliver udelukkende drevet efter dette princip. Nok skal vi have vort udkomme af landbruget, og vi vil også gerne tjene penge, men der er andet og mere end lige det…

Svend Erik Hjuler Rasmussen